DUYURULAR
ÖĞRETİM PROGRAMLARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
  • Modüler öğretim programlarının uygulanması ve öğrencilerimizin bireysel öğrenimleri için hazırlanan öğretim materyali modüllerin kullanımına yönelik açıklamalar için tıklayınız.

HEMŞİRELİK ALANI DERS PROGRAMLARI
  • Hemşirelik alanı modüler yapıda değildir, derslerin öğretim programları uygulanacaktır. Ders programlarını indirmek için tıklayınız.

İKİLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ
  • İkili Mesleki Eğitim Merkezi Haftalık Ders Çizelgelerini indirmek için tıklayınız.

KURUL KARARLARI
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 07.06.2013 tarih ve 52 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının 9. Sınıflarına ait Haftalık Ders Çizelgeleri kurul kararını indirmek için tıklayınız.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 28.03.2013 tarih ve 18 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri 10, 11 ve 12. sınıflara ait olup 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.
  • Diğer kurul kararlarına erişmek için tıklayınız.

YABANCI DİL YARDIMCI MATERYALLERİ
Yabancı dil yardımcı öğretim materyallerine erişmek için menülerden butonuna tıklayınız.
GÖRÜŞ FORMU
Modüller ile ilgili karşılaştığınız sorunları veya görüşlerinizi modül değerlendirme formunu kullanarak iletebilirsiniz.

ornek