DUYURULAR
SİVİL HAVACILIK ALANI
2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında 10 uncu Sınıfta Uygulanacak Sivil Havacılık Alanı Çerçeve Öğretim Programını indirmek için tıklayınız.
YABANCI DİL ÖĞRETİM PROGRAM VE YARDIMCI MATERYALLERİ
Bilişim, Büro Yönetimi, Muhasebe Finansman, Pazarlama ve Perakende alanlarına ait ingilizce yardımcı materyalleri sitemize eklenmiştir. Yabancı dil öğretim program ve yardımcı öğretim materyallerine menülerden butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.
ÖĞRETİM PROGRAMLARI
 • 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılına ait öğretim programları sınıf bazında tasnif edilerek güncellenmiştir. Öğretim Programları butonundan alanınızla ilgili güncel dokümanları indirebilirsiniz.

MESLEKİ GELİŞİM DERSİ
 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 12.03.2014 tarihli ve 12 Sayılı Kararı ile, 2015-2016 öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere Teknik, Anadolu Teknik, Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinin (Anadolu Sağlık Meslek Liseleri hariç) 11inci sınıflarında alan ortak dersleri arasında haftada 2 ders saati süreli olarak okutulması kararlaştırılmıştır.

Buna göre,

 • Mesleki gelişim dersi mevcut haftalık ders saati toplam sayısına 2 ders saati ilave edilmek suretiyle uygulanacaktır.

 • 2015-2016 Öğretim Yılında 11 inci sınıf olması gerekirken 10 uncu sınıfta başarısız olarak sınıf tekrarına kalan ve söz konusu öğretim yılında Mesleki Gelişim Dersini okuyamayan öğrenciler hakkında ise Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 42 nci maddesi 1 inci fıkrası a bendinde düzenlenen sorumluluk hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.
 • İlgili valilik yazısı ve kurul kararı için tıklayınız.

  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 12.03.2014 tarih ve 12 sayılı kararı ile 2014-2015 Öğretim yılından itibaren 9. Sınıflarda uygulanacaktır.Kurul kararını indirmek için tıklayınız.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 04.09.2014 tarih ve 82 sayılı kararı ile de 2014-2015 yılından itibaren 02.06.2014 tarihli ve 51 sayılı kararıyla kabul edilen çerçeve öğretim programlarında yer alan Mesleki Gelişim Dersi Öğretim Programı uygulanacaktır.Kurul kararını indirmek için tıklayınız.
  • Bütün alanlarda uygulanacak Mesleki Gelişim Dersi Öğretim Programı ve Ders Bilgi Formunu indirmek için tıklayınız.
  • Alınan kararlar doğrultusunda güncellenmiş Mesleki Gelişim Dersi modüllerine Modüller bölümünde alanların altında Mesleki Gelişim Dersini seçerek ulaşabilirsiniz.

  HEMŞİRELİK ALANI DERS PROGRAMLARI
  • Hemşirelik alanı modüler yapıda değildir, derslerin öğretim programları uygulanacaktır. Ders programlarını indirmek için tıklayınız.

  İKİLİ MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ
  • İkili Mesleki Eğitim Merkezi Haftalık Ders Çizelgelerini indirmek için tıklayınız.

  KURUL KARARLARI
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 02.06.2014 tarihli ve 50 sayılı Kurul kararıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programlarının 52 Alan 204 Dalına Ait Haftalık Ders Çizelgeleri, 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararı ve eklerini indirmek için tıklayınız.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 02.06.2014 tarihli ve 51 sayılı Kurul kararıyla, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek ve Anadolu Teknik Programlarının 10 Alan 26 Dalına Ait Çerçeve Öğretim Programları ile 42 Alan 178 Dala Ait Uygulanacak Çerçeve Öğretim Programlarına Dair Açıklamalar 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere uygulanacaktır. Kurul kararı ve eklerini indirmek için tıklayınız.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 12.03.2014 tarihli ve 12 sayılı Kurul kararıyla, Mesleki Gelişim dersinin 10. sınıflardan 9. sınıflara alınması ve 10. sınıf ortak dersleri arasına haftada 2 ders saati Beden Eğitimi dersi konulmasına karar verilmiştir. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 23.01.2014 tarihli ve 2 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri 10. sınıflara ait olup 2014-2015 Öğretim Yılından itibaren kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 07.06.2013 tarih ve 52 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlarının 9. Sınıflarına ait Haftalık Ders Çizelgeleri kurul kararını indirmek için tıklayınız.
  • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 28.03.2013 tarih ve 18 sayılı Kurul kararıyla kabul edilen Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri 10, 11 ve 12. sınıflara ait olup 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 10. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Kurul kararını indirmek için tıklayınız.
  • Diğer kurul kararlarına erişmek için tıklayınız.

  GÖRÜŞ FORMU
  Modüller ile ilgili karşılaştığınız sorunları veya görüşlerinizi modül değerlendirme formunu kullanarak iletebilirsiniz.

  ornek